Ochrana osobních údajů

Ochrana osobní údajů GDPR.

 

Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Mr. Candy Bull s.r.o.


V Mr. Candy Bull  klademe na ochranu osobních údajů velký důraz. Již od počátku chráníme údaje našich uživatelů co nejlépe dovedeme. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována, kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka či pokud nám to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

 

1.

Základní ustanovení

• Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mr. Candy Bull s.r.o. se sídlem Vazovova 3213/4 Praha 12, Modřany. Psč: 143 00. Ičo: 06157238.

• Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Vazovova 3213/4 Modřany, Praha 12, 143 00

email: info@mrcandybull.cz

telefon: +420 775 645 138

• Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

•Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

• Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

• Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

• Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

• Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 4.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

• Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 5.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží  / realizaci plateb na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

• zajišťující marketingové služby.

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 6.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a.
 • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

7.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

• Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

• Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

• Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 8.

Závěrečná ustanovení

• Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

• S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

• Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

9.

Vymazání Vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

10.

Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Mr. Candy Bull  s.r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba reCaptcha
 • Externí účetní - archivování účetních dokladů ke všem objednávkám
 • GoPay s.r.o. - společnost, přes kterou je možno na našem eshopu platit kartou online (a dalšími způsoby)
 • Shoptet - administrativní platforma, na které máme spuštěný e-shop
 • Smartsupp s.r.o - Live chat na našem e-shopu.
 • Zasilkovna- společnost, přes kterou zasíláme veškeré balíčky, mířící k Vám na adresu či pobočku, kterou jste si zvolili.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

                  Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

 


Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. 

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

      Tyto podmínky jsou účinné od 1.1.2022

 

 

 

 • zavřít

  Ceny dopravy po České Republice

  PPL Parcel shop

  59 Kč

  nad 1399 Kč ZDARMA

  Zásilkovna

  69 Kč

  nad 1399 Kč ZDARMA

  PPL doručení na adresu

  89 Kč

  nad 1399 Kč ZDARMA

  Ceny dopravy na Slovensko

  Zásilkovna

  4 €

  nad 55 € ZDARMA

  PPL delivery

  3,50 €

  nad 55 € ZDARMA

  Všechny způsoby platby jsou zdarma

  (Převodem, GoPay, ApplePay, GooglePay, Bitcoin)